XVI Міжнародна молодіжна релігієзнавча літня школа «Протестантизм: від Реформації до сьогодні»

Шановні Друзі!

Раді Вам повідомити, що оголошено конкурс науково-дослідних робіт для школярів Малої академії наук, студентів світських і богословських навчальних закладів, для участі в XVI Міжнародній молодіжній релігієзнавчій літній школі "Протестантизм: від Реформації до сьогодні", яка проходитиме з 26 червня по 6 липня 2017 року у Києві (Пуща-Водиця).

Мета школи: познайомити учасників школи з особливостями вчення та практики протестантизму як історичної гілки християнства; покращити знання історії та складної еволюції протестантизму; надати можливість поспілкуватись з представниками протестантського богослов'я; організувати спільний простір діалогу щодо проблем, здобутків та ідентичностей протестантизму з нагоди 500-річчя Реформації; сформувати толерантне ставлення до релігійних меншин в учасників школи.

Формат школи передбачає лекції провідних українських та закордонних релігієзнавців, протестантських богословів, екскурсії до протестантських центрів у Києві, семінари та дискусії, спілкування із представниками протестантських громад.

Для участі в конкурсі необхідно написати наукову роботу. Якщо представлена робота матиме належний науковий рівень, її автора буде запрошено взяти участь в XVI Міжнародній молодіжній релігієзнавчій літній школі «Протестантизм: від Реформації до сьогодні».

Конкурс проводиться за двома номінаціями:

* «Кращі роботи серед учнів кандидатів та дійсних членів МАН (учні 9-11 класів)»,

* «Кращі роботи серед студентів вищих навчальних закладів 1-3 курсів навчання».

У результаті конкурсу буде відібрано 7 кращих робіт з кожної із номінацій, автори яких матимуть можливість представити їх під час роботи школи. Статті будуть опубліковані у збірнику матеріалів Школи.

Увага! За результатами роботи Школи одна з робіт буде номінована Гран-прі – безкоштовною поїздкою історичними місцями європейської Реформації!

Орієнтовні теми конкурсних робіт:

* Реформація: її богословський зміст та історичний контекст;

* виникнення та перебіг процесів Реформації в Європі і в Україні

* історія та теологія протестантизму: спільне та відмінне, загальне і часткове;

* локально-національний контекст та перебіг історії протестантизму в різних країнах Європи;

* особливості та проблеми теології та ідентичності сучасного протестантизму: чи відбувся і чи має перспективи розвитку проект Реформації, яка його загальнохристиянська значущість?

* теоретико-методологічні проблеми дослідження протестантизму як єдиного явища і як множинних деномінацій.

Робочі мови школи – українська, російська.

Вимоги до робіт:

Конкурсна робота має бути оформлена у вигляді статті обсягом 15-20 тис. знаків для студентів та школярів (шрифт – Times New Roman; кегль – 14; інтервал – 1,5). Посилання на літературу наводяться у квадратних дужках із вказівкою сторінки після коми (напр.: [15, 3]). Список літератури подається наприкінці тексту в алфавітному порядку.

На титульному аркуші у правому куті слід вказати прізвище та ім'я автора, навчальний заклад чи установу.

Окремим файлом потрібно надіслати анкету учасника (додається до листа).

Робота повинна містити:

· титульний аркуш, в якому зазначено номінація та назва роботи;

· зміст;

· текст роботи, який має включати в себе вступ, мету, задачі роботи, методику дослідження, отримані результати, висновки;

· список використаної літератури.

Наукові роботи, подані з порушеннями вказаних вимог або пізніше зазначеного терміну, не приймаються на Конкурс.

При оцінці робіт будуть враховуватися:

· переконливість обґрунтування вибору теми конкурсної роботи;

· логічність структури дослідження, повнота і самостійність розкриття теми;

· послідовний і аргументований виклад позицій автора;

· якість доказової бази (опора на документи, історичні свідчення, наукові дослідження та ін.);

· вміння працювати з історичними джерелами;

· оригінальність мислення і творчий підхід

Термін подання робіт – до 1 червня 2017 року.

Матеріали, які не відповідатимуть вимогам або будуть подані пізніше вказаного терміну, до розгляду на конкурс не прийматимуться.

Конкурсна робота й аплікаційна форма повинні бути відправлені на електронну адресу: ngo.yasr@gmail.com, в темі листа вказати: «Матеріали для участі у конкурсі (прізвище автора)».

Результати конкурсу будуть оголошені 12 червня 2017 року.

Організатори школи: Національний центр «мала академія наук україни», Ресурсно-дослідницький центр Євро-азіатської акредитаційної комісії, Молодіжна громадська організація «Молодіжна асоціація релігієзнавців», Центр дослідження релігії Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова

Організатори беруть на себе витрати, пов'язані з проживанням та харчуванням. Витрати на приїзд до Києва оплачують самі учасники.

Бажаємо Вам успіхів!

© 2015 Buntington Public Schools. All rights reserved.