ДЕРЖАВНЕ ВИЗНАННЯ ДИПЛОМІВ ПРО ВИЩУ ОСВІТУ ВИДАНИХ ДУХОВНИМИ ВНЗ

МОН відповідно до Закону України «Про вищу освіту» та постанови Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2015 р. за № 652 «Про державне визнання документів про вищу духовну освіту, наукові ступені та вчені звання, виданих вищими духовними навчальними закладами» продовжує процедуру державного визнання зазначених документів.

Визнанню підлягають документи про вищу духовну освіту, наукові ступені та вчені звання, які видані до 1 вересня 2018 року вищими духовними навчальними закладами, статути (положення) яких зареєстровані в установленому законодавством порядку.

Щоб визнати документ про вищу духовну освіту потрібно:

1) Зібрати необхідні документи:

А) заява власника документа про вищу духовну освіту встановленого МОН зразка (завантажити).

Б) засвідчені нотаріально в установленому порядку:

– копія документа про вищу духовну освіту, виданого до набрання чинності Законом України “Про вищу освіту”;

– копія додатка до документа про вищу духовну освіту або іншого документа, що містить інформацію про освітній рівень, кваліфікацію, тривалість, обсяг і зміст освітньої програми;

– копія атестату про закінчення повної середньої освіти (11 класів)

З приписом «з оригіналом вірно» та з підписом власника додається:

копія першої сторінки паспорта громадянина України або іншого документа, що посвідчує особу власника документа про вищу духовну освіту;

копія документа про зміну імені власника документа про вищу духовну освіту (за наявності);

В) переклад на українську мову вимагається у разі видання таких документів іноземними вищими духовними навчальними закладами;

2) Здійснити плату адміністративних послуг

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30 травня 2011 р. за № 550 розмір плати за надання МОН адміністративної послуги з визнання документів про вищу духовну освіту, виданих вищими духовними навчальними закладами, становить:

для фізичних осіб – три неоподатковуваних мінімуми доходів громадян (51, 00 грн.);

Плата за адміністративну послугу з державного визнання документів про вищу духовну освіту вноситься на рахунки територіального органу Державної казначейської служби України (доходи місцевого бюджету).

Код відомчої організації – 16 (Міністерство освіти і науки України).

Код бюджетної класифікації за доходами – 22012500 (Плата за надання інших адміністративних послуг)

Завантажити зразок квитанції!

3) Подати особисто пакет документів або надіслати за адресою:

Департамент вищої освіти

Міністерства освіти і науки України,

Відділ документального забезпечення (загальну канцелярію) (к. 13),

пр. Перемоги, 10,

м. Київ, 01135

4) Надіслати пакет документів на ім’я Ксензової Наталії м. Київ, відділення № 334 «Нова пошта»

Важливо!

1. Для визнання магістерського диплому, подається повний пакет документів диплому рівня бакалавра + окремою текою пакет документів диплому рівня магістр.

2. Магістерський ступінь визнається тільки після того як було визнано бакалаврський диплом.

3. Перед подачею документів у МОН звірте пакет документів з головним офісом Київської богословської семінарії «Благодать та істина».

4. Якщо у Вас виникли запитання, звертайтеся за телефоном: 096 730 27 38 - Наталія Ксензова

Документи повертаються без розгляду протягом 10 робочих днів з дати реєстрації заяви, якщо вони не подані у повному обсязі або подані з порушенням вимог щодо їх оформлення, про що повідомляється заявнику. Після врахування зауважень до документів вони можуть бути подані МОН повторно.

Процедура державного визнання документів про вищу духовну освіту складається з:

1) встановлення еквівалентності освітнього рівня та кваліфікації, здобутих у вищих духовних навчальних закладах, відповідному освітньому рівню системи освіти України;

2) ухвалення рішення про державне визнання (відмову у державному визнанні) документа про вищу духовну освіту.

За бажанням заявників (за наявності) додатково можуть подаватися засвідчені в установленому порядку копії документів здобуту ними про вищу освіту державного зразка та додатки до них.

© 2015 Buntington Public Schools. All rights reserved.